Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu kolejowego

Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

-Dysponenci pojazdów kolejowych, - Właściciele pojazdów kolejowych, - Producenci pojazdów kolejowych, - podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1063)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Opłata za nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz dokonywanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności wynosi 200 zł za pojazd. Opłat nie należy wnosić przy składaniu wniosku, lecz dopiero po podpisaniu raportu przez Prezesa UTK dotyczącego nadania numeru EVN, po otrzymaniu odrębnego pisma, wzywającego do uiszczenia opłaty.

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów 2. Weryfikacja 3. Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu/Odrzucenie wniosku

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu
  • rejestracja pojazdów
  • Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu kolejowego

    Nadanie numeru EVN i rejestracja pojazdu