Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszenia o których mowa w Ustawie zamieszcza się drogą elektroniczną w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych za pomocą formularzy elektronicznych. W związku z tym obowiązkiem, konieczna jest dla celów bezpieczeństwa, weryfikacja podmiotów zamieszczających ogłoszenia poprzez rejestrację ich w systemie publikacji ogłoszeń za pomocą uzyskanego od Urzędu loginu i hasła do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych podmiotów zainteresowanych publikacją w BZP.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o nadanie loginu i hasła do BZP
Czas realizacji  

-

Opłaty  

-

Tryb odwoławczy  

-

Rezultat realizacji usługi  

Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych

Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszenia o których mowa w Ustawie zamieszcza się drogą elektroniczną w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych za pomocą formularzy elektronicznych. W związku z tym obowiązkiem, konieczna jest dla celów bezpieczeństwa, weryfikacja podmiotów zamieszczających ogłoszenia poprzez rejestrację ich w systemie publikacji ogłoszeń za pomocą uzyskanego od Urzędu loginu i hasła do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.