Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nabywanie na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabyciu na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Użytkownicy wieczyści nieruchomości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
  • Notarialna umowa kupna - sprzedaży, darowizny, postanowienie sądowe
  • Aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości (do 3 miesięcy) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia
  • W przypadku osób prawnych: aktualny odpis KRS oraz statut w przypadku stowarzyszeń
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Nabywanie na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

Nabywanie na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nabyciu na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.