Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu i warunków technicznych zjazdu
Decyzja lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osoby projektujące obsługę obiektów lub innych nieruchomości obsługiwanych z drogi gminnej na terenie administracyjnym miast.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu i warunków technicznych zjazdu
 • Aktualna mapa wysokościowo sytuacyjna z wskazaniem wnioskowanej lokalizacji zjazdu w skali 1:250, 1:500 albo 1:1000 terenu – działki, na którą będzie lokalizowany zjazd z drogi publicznej
 • Opis planowanej lub istniejącej zabudowy i jej funkcji dla której lokalizuje się zjazd z drogi publicznej
 • Dokument stwierdzający prawo do władania nieruchomością na cele budowane lub własność działki wnioskodawcy
 • W przypadku występowania z wnioskiem przez pełnomocnika właściciela działki należy dołączyć pełnomocnictwo
Czas realizacji  

30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł UWAGA! Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu na potrzeby budownictwa mieszkalnego
2. W przypadku pełnomocnika – 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

  Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu i warunków technicznych zjazdu
  Decyzja lokalizacji zjazdu z drogi gminnej