Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI

Uzyskanie kolejnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, krajowy organ do spraw bezpieczeństwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Kogo dotyczy  

Zarządcę, przewoźnika kolejowego, dysponenta, producenta, wykonawcę modernizacji, importera pojazdu kolejowego

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie, czy wnioskodawca wystąpił do innych krajowych organów do spraw bezpieczeństwa z państw członkowskich Unii Europejskiej (odpowiedników Prezesa UTK w innych państwach członkowskich)
 • Wniosek o zezwolenie  Pobierz
 • Wzór deklaracji weryfikacji Pobierz
 • Deklaracja zgodności z typem
Czas realizacji  

-30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Opłata wstępna: 4 000 zł

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie kolejnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. rozpatrzenie wniosku, 3. uzyskanie zezwolenia/odmowa zezwolenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego
 • pojazdy zgodne z TSI
 • Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI

  Uzyskanie kolejnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego