Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień (poprawy, wyjaśnień) wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes PARP

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla wnioskodawców Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, którzy złożyli wniosek o udzielenie pożyczki poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub posiadać profil zaufany ePUAP.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz służący do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia i załączników w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Aby rozpocząć edycję formularza należy wybrać opcję „Przejdź do formularza”.
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Fundusz Pożyczkowego Wspierania Innowacji

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień (poprawy, wyjaśnień) wniosku.