Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach działania 7.1. "Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Kogo dotyczy  

Typ beneficjenta: - przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego (forma prawna –kod 116, kod 117), - przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej (forma prawna – kod 116, kod 117).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Instrukcja wypełnienia wniosku_2 Pobierz
  • Instrukcja wypełnienia wniosku_1 Pobierz
  • Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 7.1. PO IiŚ 2014-2020 Pobierz
  • Wniosek o dofinansowanie wraz z całością instrukcji wypełnienia dostępny pod adresem http://centrumfede.pl/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/
Czas realizacji  

Nie określony.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 7.1. PO IŚ 2014-2020

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   7.1. POIiŚ/dofinansowanie POIiŚ/INiG
Podobne usługi  

Dofinansowanie w ramach działania 7.1. "Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej