Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Kogo dotyczy  

Typ beneficjenta: - przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego (forma prawna –kod 116, kod 117), - przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej (forma prawna – kod 116, kod 117).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Instrukcja wypełnienia wniosku_2 Pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku_1 Pobierz
 • Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 7.1. PO IiŚ 2014-2020 Pobierz
 • Wniosek o dofinansowanie wraz z całością instrukcji wypełnienia dostępny pod adresem http://centrumfede.pl/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/
Czas realizacji  

Nie określony.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 7.1. PO IŚ 2014-2020

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   7.1. POIiŚ/dofinansowanie POIiŚ/INiG
  Podobne usługi  

  Dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Złożenie wniosku o dofinansowanie w postaci elektronicznej