Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)

Usługa umożliwia złożenie wniosku o anulowanie opłaty dodatkowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Dróg i Transportu

Kogo dotyczy  

kierowców, którzy otrzymali wezwanie do stawiennictwa celem przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • bilet lub abonament potwierdzający uiszczenie opłaty za postój pojazdu, na który wystawione zostało wezwanie lub dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego parkowania
 • wezwanie wystawione przez kontrolera SPP
Czas realizacji  

14 - 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Działem VIII kpa ( postępowanie administracyjne uproszczone, kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi, brak toku instancji) - powtórne odwołanie dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, po wystawieniu tytułu wykonawczego

Rezultat realizacji usługi  

anulowanie opłaty dodatkowej lub podtrzymanie opłaty dodatkowej

Etapy realizacji usługi  

przyjecie wniosku, sprawa w trakcie rozpatryywania, zakończenie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wezwanie
 • strefa płatnego parkowania
 • reklamacja
 • płatne parkowanie
 • opłata dodatkowa
 • odwołanie
 • Anulowanie wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o anulowanie opłaty dodatkowej