Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Repatriantów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Podanie wraz z uzasadnieniem.
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Aktywizacja zawodowa repatriantów

  Aktywizacja zawodowa repatriantów

  Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych