Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Przekazanie do Dyrektora RZGW aktualnych danych spółki wodnej lub związku spółek wodnych, co umożliwi przeprowadzenie aktualizacji wpisu tej spółki wodnej lub związku spółek wodnych w katastrze wodnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)

Kogo dotyczy  

Zarząd spółki wodnej lub związku spółek wodnych lub uprawnione przez nie osoby

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  dokumenty, w których nastąpiły zmiany danych: decyzja zatwierdzająca zmianę statutu, uchwały zmieniające, sposób reprezentacji spółki lub związku, inne
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Aktualizacja danych spółki wodnej lub związku spółek wodnych w katastrze wodnym

Etapy realizacji usługi  

- wysłanie wniosku o aktualizację danych katastru dotyczących spółki wodnej lub związku spółek wodnych wraz z podaniem zakresu tych zmian

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • spółka wodna
 • związek spółek wodnych
 • kataster
 • aktualizacja
 • RZGW
 • Aktualizacja wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych

  Przekazanie do Dyrektora RZGW aktualnych danych spółki wodnej lub związku spółek wodnych, co umożliwi przeprowadzenie aktualizacji wpisu tej spółki wodnej lub związku spółek wodnych w katastrze wodnym.