Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Zgłaszanie podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Finansów

Kogo dotyczy  

Właściwe Instytucje uprawnione do zgłaszania podmiotów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Formularz zgłoszenia podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie zgłoszenia przez organ

Etapy realizacji usługi  

1. wysłanie zgłoszenia 2. weryfikacja zgłoszenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Rejestr
 • zgłoszenie
 • wykluczenie
 • podmiot wykluczony.
 • Zgłoszenie podmiotu do Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

  Zgłaszanie podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych