Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą

Uzyskanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Kogo dotyczy  

Osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej wyjeżdżających za granicę lub będących już za granicą i chcących przedłużyć ten pobyt, które: 1) nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo 2) zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej – od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą kraju.
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Zgoda na wyjazd.

Etapy realizacji usługi  

Wysłanie wniosku do WCR. Rozpatrzenie wniosku w WCR. Decyzja w zakresie wydania zgody na wyjazd za granicę kraju.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   służba wojskowa

  Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą

  Uzyskanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą.