Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w sprawie ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych:
- krótkotrwałych (do 30 dni);
- długotrwałych (od 31 – 90 dni).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojskowy Komendant Uzupełnień

Kogo dotyczy  

Żołnierzy rezerwy, czyli osób, które odbyły czynną służbę wojskową i złożyły przysięgę wojskową.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopia zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach
 • Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Skierowanie na ćwiczenia wojskowe.

Etapy realizacji usługi  

Wysłanie wniosku do WKU. Rozpatrzenie wniosku w WKU. Decyzja w zakresie skierowania na ćwiczenia wojskowe.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ćwiczenia wojskowe
 • służba wojskowa
 • Ochotnicze zgłoszenie na ćwiczenia wojskowe

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w sprawie ochotniczego zgłoszenia się do odbycia ćwiczeń wojskowych:
  - krótkotrwałych (do 30 dni);
  - długotrwałych (od 31 – 90 dni).